โรงเรียนบ้านทุ่งดอน


หมู่ที่ 1 บ้านบ้านทุ่งดอน ตำบลบางทอง อำเภอท้ายเหมือง
จังหวัดพังงา 82120
โทร. 076-484243

ข้อมูลบุคคลากร

 

  นายผดุง ละเอียดศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระ ฯ : –
  นางสาววิจิตรา มุขแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  นายประกิจ ระเมาะ ครู ชำนาญการ กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
  นางสาวอุษา ขนาดผล ครู กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
  นางสาวจันทร์จิรา ไข่กา ครู กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  นางสาวจันทร์ทิพย์ สินทรัพย์ ครู กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
  นางสาวขวัญใจ ณะเพชร เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มสาระ ฯ : –

บทความล่าสุด