โรงเรียนบ้านทุ่งดอน


หมู่ที่ 1 บ้านบ้านทุ่งดอน ตำบลบางทอง อำเภอท้ายเหมือง
จังหวัดพังงา 82120
โทร. 076-484243

เด็กโต วิธีช่วยให้วัยรุ่นพัฒนาความมั่นใจและสร้างความมั่นใจในตนเอง

เด็กโต

เด็กโต วัยรุ่นเป็นเหมือนแดนสนธยา เพราะลูกของคุณไม่ใช่เด็กอีกต่อไป แต่ยังไม่เป็นผู้ใหญ่ วัยรุ่นส่วนใหญ่มักสับสน ไม่มั่นใจ และขาดสติในตัวเอง แต่ในฐานะพ่อแม่ คุณสามารถช่วยให้วัยรุ่นได้รับการพัฒนา และสร้างความมั่นใจได้ในตนเองได้ จำไว้ว่าสิ่งที่คุณสร้างลูกในวันนี้ จะส่งผลต่อชีวิต ในอนาคตทั้งหมดของเขา ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะต้องพัฒนาความเคารพตนเอง และความนับถือตนเองอย่างเพียงพอ

ความมั่นใจในตนเองคืออะไร ไม่มีความลับใดที่ความมั่นใจในตนเอง เป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในชีวิต ความมั่นใจในตนเองคือสิ่งที่คนคนหนึ่งรู้สึกรับรู้ตัวเองนี่ คือการประเมินความสามารถ และความสามารถของเขาในเชิงบวก ความมั่นใจในตนเองส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคล ในที่สาธารณะในที่สาธารณะ

นอกจากนี้ยังสะท้อนถึงการกระทำ และพฤติกรรมของบุคคลอย่างชัดเจน ความรู้สึกมั่นใจในตนเองที่ดีมีบทบาทสำคัญในการสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาเชิงบวกของความมั่นใจในตนเองส่งผลโดยตรงต่อระดับความสุขของบุคคล ทำไมวัยรุ่นถึงต้องการความมั่นใจในตนเอง ความมั่นใจในตนเองช่วยให้วัยรุ่นสามารถเผชิญกับความท้าทาย และความไม่แน่นอนของชีวิต และเอาชนะความผิดหวัง ขึ้นๆลงๆได้ดีขึ้น

ความสัมพันธ์ อารมณ์ แรงกดดันจากคนรอบข้าง การแข่งขัน และความคาดหวังที่สูงอาจทำให้ความมั่นใจในตนเองของวัยรุ่นสั่นคลอนได้ ความนับถือตนเองในเชิงบวกช่วยให้เขาบรรลุแรงบันดาลใจ และเป้าหมายในชีวิต ความนับถือตนเองช่วยให้วัยรุ่นสร้างความสัมพันธ์ และความสัมพันธ์กลายเป็นคนที่มีความสุข และแข็งแกร่งภายใน

เด็กโต

บทบาทของพ่อแม่ในการพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองของวัยรุ่น บทบาทของพ่อแม่มีความสำคัญมากที่สุดในการพัฒนาความมั่นใจในตนเองของวัยรุ่น การสนับสนุนของคุณสามารถช่วยวัยรุ่นของคุณสร้างบุคลิกภาพของตนเองได้ในระยะยาวการกระทำ และคำพูดของคุณมีอิทธิพลต่อวัยรุ่นมากที่สุด วิธีที่คุณปฏิบัติต่อเขา และวิธีที่คุณสอนให้เขาปฏิบัติต่อตนเองส่งผลโดยตรงต่อระดับความมั่นใจในตนเองของเขา

วิธีที่คุณปฏิบัติต่อวัยรุ่นเป็นตัวกำหนดเกณฑ์สำหรับวิธีที่คนอื่นปฏิบัติต่อเขา 10 เคล็ดลับในการเพิ่มความมั่นใจในตนเองของวัยรุ่น ในช่วงวัยรุ่น เด็กจะเปลี่ยนเป็นผู้ใหญ่ และเครื่องมือที่จำเป็นที่สามารถช่วยให้เขาผ่านขั้นตอนที่ละเอียดอ่อนนี้ มีเพียงผู้ปกครองเท่านั้นที่มี เช่น ความอดทน และความอุตสาหะ ต่อไปนี้คือเคล็ดลับง่ายๆ และมีประโยชน์ที่สุด บางส่วนในการพัฒนาความมั่นใจในตนเองของวัยรุ่นของคุณ มีดังนี้

1. แสดงความเคารพต่อลูกวัยรุ่นของคุณ อย่าลืมว่าก่อนหน้านี้คุณไม่ใช่เด็กอีกต่อไป แต่เกือบจะเป็นผู้ใหญ่แล้ว ดังนั้นเขาจึงสมควรได้รับความเคารพเหมือนผู้ใหญ่ทั่วไป เมื่อคุณพูดกับวัยรุ่น จงแสดงความเคารพเสมอ อย่าปล่อยให้ตัวเองมีน้ำเสียงที่เย่อหยิ่งหรือดูถูก เคารพความกังวล และความกลัวของวัยรุ่นเสมอ อย่าถือว่าความกังวล และความกลัวของเขาเป็นความกังวลแบบเด็กๆ

2. ชมเชยวัยรุ่นของคุณบ่อยๆ คุณควรชมลูกของคุณบ่อยๆ ใจกว้างพร้อมชมเชยอย่างจริงใจ เมื่อคุณชื่นชมวัยรุ่นที่ทำความดี จะเป็นการยกระดับความมั่นใจของพวกเขาให้สูงขึ้น และกระตุ้นให้พวกเขาทำดียิ่งขึ้นในครั้งต่อไป แสดงทัศนคติเชิงบวกเสมอและให้ลูกของคุณรู้ว่าการมีเขานั้นดีแค่ไหน และคุณภูมิใจในตัวเขามากแค่ไหน

3. หลีกเลี่ยงการวิจารณ์ พยายามหลีกเลี่ยงการวิจารณ์ เด็กโต ให้มากที่สุด การวิจารณ์อาจทำร้ายความนับถือตนเองของวัยรุ่นได้ หากคุณไม่เห็นด้วยหรือไม่ชอบสิ่งที่วัยรุ่นกำลังทำอยู่ ให้ใช้เวลานั่งลง และพูดคุยกับพวกเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้ วัยรุ่นมักจะวิจารณ์ว่าเป็นการเยาะเย้ย หรือพยายามทำให้พวกเขาอับอาย แต่ถ้าการวิจารณ์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้พยายามตรวจสอบน้ำเสียงของคุณอย่างระมัดระวัง

4. สนับสนุนกิจกรรมนอกหลักสูตรของลูกคุณ วัยรุ่นต้องการงานอดิเรกบางอย่าง ส่งเสริมให้เขามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับวัยรุ่นที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขารัก กิจกรรมนอกหลักสูตรเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้ว่าความสำเร็จ ชัยชนะ ความล้มเหลว ปัญหาคืออะไร กิจกรรมประเภทนี้ทำให้วัยรุ่นมีความมั่นใจในตนเอง กิจกรรมนอกหลักสูตรพัฒนาจิตวิญญาณของทีมในเชิงบวก และช่วยให้เรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

5. รักษามิตรภาพของวัยรุ่นของคุณ คุณจะไม่สามารถควบคุม แต่งตั้ง และเลือกเพื่อนของลูกได้ สอนให้เขาเคารพ และยอมรับดีกว่า ความเข้าใจ และความเคารพซึ่งกัน และกันเป็นสิ่งสำคัญในทุกความสัมพันธ์ สอนวัยรุ่นให้ชื่นชมเพื่อนของคุณ กลุ่มเพื่อนของวัยรุ่นของคุณส่งผลต่อความมั่นใจในตนเองของเขาด้วย บอกเขาเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างเพื่อนที่ดีกับคนที่ไม่ดี

6. รูปร่างหน้าตาไม่สำคัญ วัยรุ่นส่วนใหญ่ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันจากเพื่อน สำหรับพวกเขา รูปร่างหน้าตาเป็นสิ่งสำคัญมาก พวกเขาปรารถนาที่จะมีรูปร่างเหมือนนางแบบและคนดัง และเมื่อพวกเขาไม่สามารถบรรลุสิ่งที่ต้องการและได้รูปลักษณ์ที่สดใส น่าประทับใจ และน่าจดจำ ความรู้สึกมั่นใจในตนเองของพวกเขาก็ลดลง

สิ่งสำคัญคือต้องอธิบายให้เด็กเห็นว่ารูปร่างหน้าตาไม่สำคัญ สิ่งที่สำคัญจริงๆคือ มารยาทที่ดี จิตใจ และร่างกายที่แจ่มใส และแข็งแรง 7. มุ่งเน้นไปที่จุดแข็งของลูกคุณ สอนวัยรุ่นของคุณให้มุ่งเน้นไปที่จุดแข็งของพวกเขา อย่าเปรียบเทียบเขากับเพื่อน เพื่อน ครอบครัว และลูกพี่ลูกน้อง วัยรุ่นของคุณจำเป็นต้องตระหนักว่าแต่ละคนมีจุดแข็งของตัวเอง การเปรียบเทียบเป็นการส่งเสริมการแข่งขันเท่านั้น และไม่เกิดประโยชน์ เขาควรเข้าใจด้วยว่าเขาต้องแข่งขันกับตัวเองเท่านั้น และวิธีที่ดีในการปรับปรุงผลงานของเขาเองคือการมุ่งเน้นไปที่จุดแข็งของเขา

8. สอนลูกวัยรุ่นให้เข้มแข็ง ช่วยให้วัยรุ่นของคุณมีภูมิคุ้มกันต่อการถูกแกล้งหรือเรียกชื่อโดยเพื่อนหรือคนอื่นๆ การล้อเลียนส่งผลต่อความมั่นใจในตนเองของวัยรุ่นทุกคน กฎของชีวิตที่ดีคือ อดทนต่อการทดลอง และซ่อนความรู้สึกของคุณไว้ภายใต้รอยยิ้มที่เป็นมิตร วัยรุ่นต้องเรียนรู้ที่จะอดทนต่ออารมณ์ด้านลบในระดับหนึ่งโดยไม่สูญเสียความเยือกเย็น วัยรุ่นของคุณจำเป็นต้องรู้ว่าการกลั่นแกล้งทางวาจานั้นไม่ทำร้าย และไม่ควรส่งผลต่อความมั่นใจในตนเองไม่ว่าทางใด

9. ขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ หากลูกวัยรุ่นของคุณมีอาการขาดความมั่นใจในตนเองอย่างรุนแรง และสิ่งนี้กำลังเริ่มส่งผลต่อผลการเรียน และชีวิตทางสังคมของพวกเขา คุณอาจต้องการความช่วยเหลือจากแหล่งภายนอกในขั้นต้นคุณสามารถลองหาวิธีการแก้ปัญหาที่สภาครอบครัวกับญาติ หากสิ่งนี้ไม่ได้ผล จะเป็นการดีกว่าที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะเปิดเผยสาเหตุที่แท้จริงของความสงสัยในตนเอง และช่วยให้เด็กกำจัดความนับถือตนเองต่ำ

10. สนับสนุนวัยรุ่นของคุณ คุณอาจไม่รู้ว่าท่าทาง และคำพูดที่เรียบง่ายในชีวิตประจำวันสามารถสร้างความมั่นใจได้ในตนเองให้กับลูกของคุณได้อย่างไร วัยรุ่นต้องเข้าใจว่าทุกเวลาคุณพร้อมที่จะช่วยเหลือเขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น การสนับสนุนของคุณสามารถเป็นตัวกระตุ้นให้วัยรุ่นมั่นใจในตนเอง หากเด็กรู้ว่าเขาได้รับความช่วยเหลือ และสามารถพึ่งพาคุณ และวางใจในความช่วยเหลือของคุณได้ เขาจะพยายามเอาชนะความยากลำบากในชีวิตด้วยความแข็งแกร่ง และความมั่นใจในตนเองที่มากขึ้น

นานาสาระ : พฤติกรรมของเด็ก คุณสมบัติของการเลี้ยงดูเด็กที่เก็บตัวอยู่คนเดียว

บทความล่าสุด